Teknik Pemijahan Ikan Lele

Pemijahan merupakan proses mengawinkan ikan pembenihan ikan lele.  Pemijahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu cara alami atau cara intensif.  Pemijahan alami, yaitu proses perkawinan yang tidak memerlukan campur tangan manusia dalam proses pembuahan sel telur dengan sperma.  Sedangkan pemijahan intensif merupakan proses perkawinan yang memerlukan campur tangan manusia dalam proses pembuahan sel telur.  Cara-cara pemijahan ikan lele secara alami adalah sebagai berikut.

  • Kedua ekor iduk ikan lele jantan dan betina yang telah matang gonad tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemijahan ikan lele.
  • Waktu penyesuaian dengan keadaan di kolam ikan pemijahan dilakukan dengan pelepasan induk ikan lele sebaiknya sebelum pukul 10.00 pagi.
  • Menghindari agar induk ikan lele yang sedang dipijahkan tidak meloncat keluar, maka bagian atas kolam pemijahan lele harus diberi penghalang misalnya menggunakan papan atau bilah bambu.
  • Pemasangan penghalang tersebut jangan terlalu dekat dengan permukaan air kolam ikan, karena dapat mengganggu proses pemijahan.
  • Pemijahan biasanya akan terjadi pada malam hari menjelang pagi, yaitu sekitar pukul 24.00 – 04.00.
  • Induk ikan lele betina akan melepaskan telurnya pada kakaban yang sudah disiapkan dan di saat yang sama induk lele jantan akan melepaskan sperma untuk membuahi telur ikan lele betina tersebut.
  • Pembuahan akan terjadi di luar tubuh ikan. (bs).

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *